Aktualności


UWAGA!!! Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

2021-01-12

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).Wymagane jest aby:1)średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r., 2) , wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.1, oraz3)wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy. Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może wystąpić osoba, której już jest wypłacany „zwykły” dodatek mieszkaniowy.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.
Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31marca 2021 r.
Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. –ustala się go według stanu na dzień 14marca 2020 r.
Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu gmina wypłaca od 61. dnia po dniu ogłoszenia ustawy, przy czym pierwszej wypłaty gmina dokonuje nie później niż 76. dnia po dniu ogłoszenia ustawy.


Informacja

2020-12-30

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wielkopolskim czynne będą do godziny 14:00.


Informacja

2020-12-11

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wielkopolskim będą nieczynne.


zapytanie ofertowe

2020-11-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie prowadzenia terapii sensorycznej (dzieci z autyzmem) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Dołączone pliki:


zapytanie ofertowe

2020-11-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na udzielenie w 2021r. schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski w schronisku dla osób bezdomnych.

Dołączone pliki:


zapytanie ofertowe

2020-11-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rehabilitacja ruchowa, terapia logopedyczna) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Dołączone pliki:


zapytanie ofertowe

2020-11-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla dzieci z autyzmem) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Dołączone pliki:


Gmina Grodzisk Wielkopolski współtwórcą bezpiecznego systemu społecznego w Wielkopolsce.

2020-11-18

Gmina Grodzisk Wielkopolski znalazła się wśród 142 jednostek samorządu terytorialnego w Wielkopolsce, którym powierzono grant pozwalający na bezpieczną realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomysł zabezpieczenia klientów i pracowników zyskał aprobatę Samorządu Województwa Wielkopolskiego w drugiej połowie października 2020 roku.

Dzięki uzyskanej pomocy w wysokości 159374,16zł współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w Ośrodku Pomocy Społecznej sukcesywnie pojawiają się sprzęty do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz środki ochrony indywidualnej.

Podjęta współpraca samorządów wojewódzkiego i gminnego przyczyni się do zabezpieczenia mieszkańców regionu i przeciwdziałania eskalacji COVID-19.


Grant w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

2020-11-18

Informujemy, iż Gmina Grodzisk Wielkopolski otrzymała grant w łącznej kwocie 159 374,16 zł na wsparcie: Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Wykaz sklepów spożywczych z dowozem do klienta. Błyskawicznie wyszukaj informacje.

2020-10-29

Pobierz plik na komórkę.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Wykaz restauracji

2020-10-29

z dowozem ciepłego posiłku do klienta. Błyskawicznie wyszukaj informacje.

Pobierz plik na komórkę.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Restauracje z dowozem ciepłego posiłku do klienta(stan na 29-10-2020r.)

2020-10-28

1. Restauracja Masarnia
-adres: ul. Powstańców Chocieszyńskich 23E, Grodzisk,
-teren realizacji: Gmina Grodzisk
-kontakt: 516 193 184, 600 336 645
-cena: obiad dwudaniowy od 18zł + 1zł opakowanie jednorazowe
-zamówienia: wtorek-niedziela 13.00-19.00,
-dowóz: gratis na terenie Grodziska, opłata za dostawę poza Grodzisk 1 zł za 1 km, odbiór osobisty z restauracji po uzgodnieniu,
-płatność: karta bankomatową w miejscu zamieszkania, przelew dla osób w kwarantannie, gotówka

2. Pizzeria Pepino
-adres: ul. Wawrzyniaka 19, Grodzisk,
-teren realizacji: Gmina Grodzisk
-kontakt: 61 44 47 977, messenger
-cena: obiad dwudaniowy 18.00zł-22zł + 2zł za opakowanie, w abonamencie 20zł
-zamówienia: poniedziałek- czwartek oraz niedziela 12.00-22.00, piątek-sobota 12.00-24.00,
-dowóz: gratis na terenie Grodziska, opłata za dostawę poza Grodzisk 1 zł za 1 km
-płatność: gotówka, karta bankomatowa, przelew dla osób w kwarantannie

3. Jadłodajnia Ratuszowa
-adres: ul Stary Rynek, Grodzisk,
-teren realizacji: Gmina Grodzisk
-kontakt 500 099 342
-cena: obiad jednodaniowy od 16zł + 1zł opakowanie jednorazowe, w abonamencie miesięcznym zupa gratis,
-zamówienia: poniedziałek- niedziela 12-16.00
-płatność: gotówka, karta bankomatowa, przelew dla osób w kwarantannie

4.Pizzeria Filippo,
-adres: ul. Nowotomyska 63A, Grodzisk,
-teren realizacji: Gmina Grodzisk
-kontakt 695 906 607,
-cena: obiad dwudaniowy daniowy od 16zł + 1zł opakowanie jednorazowe, w abonamencie miesięcznym zupa gratis, możliwość abonamentu miesięcznego 16zł za obiad dwudaniowy
-zamówienia: poniedziałek- piątek 13-21.00, sobota-niedziela 13.00-21.00,
-płatność: gotówka, karta bankomatowa, przelew dla osób w kwarantannie


Jak radzić sobie z zaopatrzeniem w żywność, środki czystości w czasie ograniczeń spowodowanych koronawirusem? (stan na 28-10-2020r.)

2020-10-28

Kupuj towar z dowozem. Zamawiaj telefonicznie, e-mailem. Płać kartą bankomatową, przelewem, ostatecznie gotówką.

Poznaj grodziskich przedsiębiorców i ich ofertę:
1. Sklep Rolno Spożywczy Andrzej Nowacki
-adres: ul. Wawrzyniaka 11a Grodzisk,
-teren realizacji: Gmina Grodzisk
-kontakt: dostawa@sklep-nowacki.pl, tel:61 44 46 555, 604 498 240,
-zamówienia: poniedziałek-piątek 6.00-16.00
-sprzedaż: nabiał, wędliny, owoce, warzywa, mrożonki, wyroby obiadowe, słodycze, napoje,
-dostawa: na terenie miasta Gratis, poza Miastem od zakupów powyżej 50zł
-płatność: gotówka

2. Sklep Groszek
-adres: Chopina 8, 62-065 Grodzisk,
-teren realizacji: Grodzisk
-kontakt 604 862 516, facebook Groszka
-zamówienia: poniedziałek – sobota 9.00-15.00 zamówienia od kwoty: 20zł
-sprzedaż: pieczywo, nabiał, owoce, warzywa, mrożonki, słodycze, napoje, środki czystości, prasę dostawa artykułów pierwszej potrzeby
-dostawa: gratis
-płatność: gotówka

3. Sklep „GS”
- adres: Garbary 18, 62-065 Grodzisk
- teren realizacji: Grodzisk
- kontakt: 61 44 45 988
- zamówienia poniedziałek – piątek 8.00-18.00 od kwoty 20 zł
- sprzedaż: nabiał, napoje, słodycze, owoce, warzywa, wędliny hermetycznie pakowane, środki higieniczne i chemiczne.
- dostawa gratis powyżej 50 zł
- płatność: gotówka, karta płatnicza

4. Sklep Ogólnospożywczy Elżbieta Kryze, Agnieszka Jankowiak
- adres: Osiedle Wojska Polskiego, Grodzisk
- teren realizacji: Grodzisk
- kontakt: 533 743 300
- zamówienia: codziennie od 13.00 od kwoty 50 zł
- sprzedaż: artykuły spożywcze (w tym owoce, warzywa), środki czystości,
- dostawa na terenie Grodziska, Grąblewa,
- płatność: gotówka

5. Sklep Spożywczy Piotr Polaczek
- adres: Żydowska 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
-teren realizacji: Grodzisk, Chrustowo, Młyniewo, Grąblewo, Kobylniki, Zielęcin, Kurowo, Słocin
- kontakt: 607 347 777
- zamówienia: poniedziałek i piątek od 12.00 od kwoty 50 zł
- sprzedaż: artykuły spożywcze (w tym owoce i warzywa)
- darmowa dostawa na terenie Grodziska, opłata poza miastem
- płatność: gotówka, przelew


6. Sklep Ogólnospożywczy Paweł Kaczmarek
- adres: Powstańców Chocieszyńskich 54, Grodzisk,
- teren realizacji: Grodzisk Wielkopolski
- kontakt: 691 478 465
- zamówienia: środa, sobota 9.00-12.00 od kwoty 50 zł
- sprzedaż: artykuły spożywcze, chemiczne
- dostawa na terenie Grodziska
- płatność: gotówka

7. Sklep Wielobranżowy Elżbieta i Stefan Koszuta
- adres: Górna 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
- teren realizacji: Grodzisk Wielkopolski
- kontakt: 725 223 345
- zamówienia: poniedziałek – piątek 9.00-18.00 od kwoty 50 zł
- sprzedaż: nabiał, pieczywo, wędliny, owoce, warzywa, napoje, mrożonki, prasa
- płatność: gotówka

<8. Sklep Spożywczy „Grosik” Lidia Rutkowska
- adres: Woźniki 9, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
- teren realizacji: Grodzisk Wielkopolski
- kontakt: 694 991 558
- zamówienia: poniedziałek – piątek 10.00-18.00 od kwoty 50 zł
- sprzedaż: nabiał, napoje, słodycze, owoce, warzywa, środki higieniczne i chemiczne,
- płatność: gotówka

9. Sklep „GS” Ptaszkowo
- adres Ptaszkowo
- teren realizacji: Ptaszkowo,
- kontakt: 61 44 45 562
- zamówienia: poniedziałek – piątek 10-18, sobota 10-14 od kwoty 50 zł
-sprzedaż: nabiał, napoje, słodycze, owoce, warzywa, wędliny hermetycznie pakowane, środki higieniczne i chemiczne,
- płatność: gotówka

10. Sklep „GS” Kąkolewo,
-adres Kąkolewo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
-teren realizacji: Kąkolewo i Rojewo
-kontakt: 61 44 11 622
-zamówienia: poniedziałek – piątek 6.00-18.00, sobota 7.00-15.00 od kwoty 50 zł
-sprzedaż: nabiał, słodycze, owoce, warzywa, wędliny hermetycznie pakowane, środki higieniczne i chemiczne
-płatność: gotówka


Zrób zdalnie zakupy chemii gospodarczej, higieny osobistej, kosmetyków, zabawek, artykułów sportowych, sprzętu AGD w grodziskich sklepach! Zostań w domu. Chroń siebie i innych przed koronawirusem! (stan na 28-10-2020r.)

2020-10-28

Sprawdź oferty grodziskich sklepów:

1. Drogeria „Vica”
-adres: ul. Szeroka, Grodzisk
-teren realizacji: Gmina Grodzisk
-sprzedaż: chemii gospodarczej, higieny osobistej, kosmetyków
-kontakt: 691 106 698
-zamówienia: poniedziałek, środa, piątek 9.00-18.00 od 50zł
-czas realizacji: wtorek, czwartek 10.00-12.00
-dostawa: gratis na terenie Grodziska do 2km, odpłatność powyżej 2 km od Grodziska
-płatność: gotówka

2. Hurtownia „Alf”
-adres: ul. Kąkolewska, Grodzisk,
-teren realizacji: Gmina Grodzisk,
-sprzedaż: środki czystości, higieny osobistej, kosmetyki,
-kontakt: 61 44 46 266,
-zamówienia: poniedziałek-piątek 9.00-17.00 od 50zł
-czas realizacji: wtorek, czwartek 10.00-12.00
-dostawa: gratis na terenie Grodziska do 2km, odpłatność powyżej 2 km od Grodziska
-płatność: gotówka

3. Hurtownia Format
-adres: ul. Dolna 55, Grodzisk
-teren realizacji: Gmina Grodzisk, Ruchocice, Rakoniewice, Rostarzewo
-sprzedaż: środki czystości, higieny osobistej, artykuły biurowe, zabawki, książki, podręczniki, urządzania biurowe
-kontakt: 606 877 657,
-realizacja: zamówienia od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00 ,
-płatność: gotówka, karta bankomatowa,
-dostawa: gratis od 50zł

4. Ab-Plus
-adres: ul. Księdza Tuszyńskiego 8, Grodzisk,
-teren realizacji: Gmina Grodzisk,
-sprzedaż: artykuły biurowe, zabawki, książki, artykuły sportowe, sprzęt AGD
-kontakt: 696 072 324,
-zamówienia: poniedziałek-piątek 10.00-17.00,
-płatność: gotówka, kartą bankomatowa,
-dostawa gratis od 50zł z terenu Grodziska i okolic.


Apel Śpieszmy z pomocą sąsiedzką samotnym, starszym osobom w czasie pandemii koronawirusa. Stać nas na to!

2020-10-25

Znamy się z sąsiedztwa, blisko siebie mieszkamy, czasem drzwi w drzwi, wiemy kim jesteśmy.

Warto się zaangażować w niesienie pomocy, bo tak:
-chronimy starszych i słabszych,
-ograniczamy wyjścia i kontakty starszych i słabszych osób z innymi,
-czynimy nasze sąsiedztwo bezpieczniejszym,
-włączamy się w sieć pomocy.

Bezcennym dobrem może być wyprowadzenie psa, zakup leków, wezwanie pogotowia, itp.

To może być dobry początek dnia, albo jego zakończenia.

Tak pozyskujemy werwę, dobry nastrój, możemy zasypiać z obrazem dobrze, bezinteresownie wykonanej pracy, przeświadczeniem, że jesteśmy wśród innych niosących pomoc, że kiedyś my otrzymamy pomoc w potrzebie.

Dzielmy się tym dobrem. Nie zwlekajmy.

Włączmy się w sieć pomocy. Zarejestrujmy się na stronie

https://wspierajseniora.pl/.

Rozejrzyjmy się w sąsiedztwie. Wyjdźmy z inicjatywą, zapytajmy czy w czymś można pomóc. Każdy z Nas ma w sobie wielkie pokłady doborci!


INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ LETNI WYPOCZYNEK SENIORÓW

2020-09-15

Mimo trwającego czasu pandemii, chcąc wykorzystać środki pozyskane poprzez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim grodziscy seniorzy postanowili skorzystać z propozycji krótkiego wypoczynku nad jeziorem w Sławie. Z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności i wyposażeni w środki ochrony w dniu 24 sierpnia udali się do Sławy.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. w pokoju nr 1

  2020-08-26

  1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?
  2. Kto może złożyć wniosek?
  3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy
  4. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom i kryterium dochodowe
  Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

  czytaj całośćczytaj całość...


  Rozpoczęła się kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Zostań wolontariuszem.

  2020-08-18

  Stowarzyszenie Wiosna poszukuje kandydatów na wolontariuszy w wieku powyżej 18 roku życia. Wejdź na stronę www.superw.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Przed Tobą współpraca z innymi, dokonywanie zmiany, dalszy rozwój!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji