Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku


wsteczWstecz

Parlament Obywatelski Seniorów

2019-10-01

V Sesja sprawozdawczo - wyborcza

Obywatelski Parlament Seniorów to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.
V Sesja sprawozdawczo wyborcza, w dniu 1 października 2019 r., odbyła się w Warszawie, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podsumowała dokonania dwóch kadencji OPS oraz potwierdziła zasadność wprowadzenia do strategii III i dalszych kadencji szeregu zmian. Znalazły one wyraz w:
• zatwierdzonym na III i dalsze kadencje Regulaminie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
• potwierdzeniu zasadności powołania Delegatur Regionalnych w kolejnych województwach Polski,
• przyjęciu nowych zasad powoływania, pracy i oceny Prezydium OPS.
Dyskusja, zarówno panelistów jak i delegatów, była bardzo merytoryczna i konstruktywna. Komisja wyborcza pod przewodnictwem Zbigniewa Włodkowskiego podsumowała wyniki głosowania i obwieściła komunikat w sprawie wyników wyboru do Prezydium OPS.
Do Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wybrano (w kolejności alfabetycznej):
• Ewa Brewczyńska – Florczak
• Marek Chałas
• Irena Frankiewicz
• Ewa Kołodziejczyk
• Krystyna Lewkowicz
• Krystyna Ozga
• Zbigniew Tomczak

Delegatami na V Sesję Plenarną Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pod hasłem „Seniorzy i przyszłość Polski” z ramienia Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku były:
Agnieszka Stopa
Ewa Wolińska
Bożena Klonowska-Iwaszkiewicz
Barbara Radomska-Witczak
Więcej informacji na stroniewww.parlamentseniorów.pl/


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji