Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku


Tak zaczynaliśmy

Z inicjatywy burmistrza Grodziska Wlkp. Henryka Szymańskiego, oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Kasprzaka w Grodzisku Wlkp. w dniu 28 listopada 2008 r. otwarty został Grodziski Uniwersytet III Wieku, działający przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wlkp. Budynek G.C.P.Ś., w którym mamy siedzibę nosi nazwę „PROMESSA” i mieści się przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 23F

Patronat naukowy nad GSUTW objęła Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, w osobie J.M. rektora prof. dra hab. Michała Iwaszkiewicza. Honorowym rektorem GUTW został dr Włodzimierz Łęcki, pełniący tę funkcję do dziś. Honorowym prezesem GUTW został grodziszczanin – pan Andrzej Niczyperowicz. Obecnie patronat naukowy nad Grodziskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku sprawuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii, w osobach: J.M. rektora – prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka i prodziekana – prof. dr hab. Małgorzaty Garncarskiej.

logo logo


PATRONAT NAUKOWY

logo

Wydział Biologii

logo

logo logo


Aktualny skład władz Grodziskiego Stowarzyszenia UTW

Zarząd:
Prezes – Agnieszka Stopa
v-ce prezes -Ewa Wolińska
Danuta Grzanowska – sekretarz
Barbara Szczeszek – skarbnik
Bożena Klonowska – Iwaszkiewicz – członek zarządu

Członkowie Rady Programowej:
1. Ewa Bannach – 886 251 251
2. Barbara Kandulska – 664 789 913
3. Małgorzata Kluczyńska – przewodnicząca Rady Programowej – 500 242 788
4. Ireneusz Kurpisz – 603 389 823
5. Zofia Ogórek — 609 528 527
6. Krystyna Pilarska – 507 730 120
7. Maria Stańczyk – 885 993 720
8.Łucja Zych -z-ca przewodniczącej – 604 946 528
9. Irena Żabicka – 666 362 301

Komisja Rewizyjna:
Stanisława Napierała – przewodnicząca
Małgorzata Chojnacka – członek
Irena Hubiak – członek

logo logo


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Gdy się latka toczą, już cokolwiek z górki,

Miałbyś chęć zawrócić życie do powtórki.

Co ze sobą począć, rodzi się pytanie?

A może studentem UTW zostaniesz?


Refren: Radość życia znajdziesz tu, znajdziesz tu, znajdziesz tu

Na grodziskim UTW!

U.
T.
W.

Mieć znów lat dwadzieścia – kusi nas szalenie,

A rozum dzisiejszy, no i doświadczenie.

To wcale nie trudne, tak spojrzeć na świat,

By odrzucić całkiem brzemię swoich lat!!!


Refren: Radość życia ……..


Śpiewaj, tańcz, spaceruj i szlifuj języki,

Nie stroń od pływania, ni od gimnastyki,

Słuchaj, zwiedzaj, zgłębiaj kulturę i sztukę

Bowiem w każdym wieku czas jest na naukę.


Refren: Radość życia…


autorka: Aleksandra Chwalisz


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji