Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

Plan zajęć

Data publikacji: 2021-08-31

Logo flaga i herb PL, senior plus

na miesiąc wrzesień 2021 roku

Załączniki:

  1. Plan wrzesień 2021 (plik pdf 144KB)

Plan zajęć

Data publikacji: 2021-08-02

Logo flaga i herb PL, senior plus

sierpień 2021

plan sierpień 2021plan sierpień 21

ZAPRASZAMY DO KLUBU SENIORA PROMESSA

Data publikacji: 2021-06-25

Logo flaga i herb PL, senior plus

NA ZAJĘCIA WG COMIESIĘCZNYCH PLANÓW ZAJĘĆ

Załączniki:

  1. Plan lipiec 2021 roku (plik pdf 159KB)

Plan zajęć

Data publikacji: 2021-06-19

Logo flaga i herb PL, senior plus

Miesiąc maj i czerwiec 2021 roku.

plan maj 2021plan czerwiec 2021 roku

W maju ruszył Klub Seniora PROMESSA. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie!

Data publikacji: 2021-06-16

Logo flaga i herb PL, senior plus

Rządowy Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015–2020, Edycja 2020 jest sprawcą zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. Dzięki temu w 2020 roku został utworzony i doposażony jedyny w grodziskim powiecie Klub Seniora.

Gmina Grodzisk Wielkopolski w 2021 roku postawiła na kontynuowanie starań o dofinansowanie funkcjonowania klubu w kolejnej edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w ramach modułu II. Pozyskane w drodze konkursu środki w wysokości 41 331.60 zł zapewnią funkcjonowanie Klubu „Senior+". Wartość zadania opiewa na kwotę 159 241.60 zł.

Dzięki tym staraniom w maju 2021 roku pod dachem Promessy ruszył Klub Seniora PROMESSA.

Dzięki niezwykłej  przemianie urzeczywistnia się poszerzenie oferty działań dla osób starszych zamieszkałych w Gminie Grodzisk Wielkopolski, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo oraz zgłosiły chęć uczestnictwa w Klubie Seniora PROMESSA.

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie! Klub został utworzony w celu integracji  i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych z gminy Grodzisk Wielkopolski. W Klubie Seniora PROMESSA następuje poszerzenie dotychczasowej oferty działań edukacyjno-integracyjnych, propagowanie różnych form działalności twórczej, realizacja  oferty prozdrowotnej. Przed nami działania na rzecz aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Zaproszenie do Klubu Seniora Promessa.

Data publikacji: 2021-06-16

Logo flaga i herb PL, senior plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Grodzisku Wielkopolskim zaprasza mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski, którzy ukończyli 60 rok życia i są  nieaktywni zawodowo na zajęcia w Klubie Seniora PROMESSA. Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne. Klub dysponuje 70 miejscami.

Do Klubu można się zapisywać przez cały czas. W przypadku braku wolnych miejsc pierwszeństwo mają osoby samotne.

 Wszystkie osoby chętne prosimy o kontakt:

- drogą e-mailową pod adresem: klub.seniora@opsgrodziskwlkp.pl

lub

- telefoniczny pod nr 695 810 440

Spotkania w Klubie odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

Siedziba Klubu mieści się w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 f.

 

Adaptacja pomieszczeń GCPŚ na potrzeby Klubu Seniora.

Data publikacji: 2021-06-08

Logo flaga i herb PL, senior plus

W dniu 19 maja 2020 roku, Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk i Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, podpisali umowę o dofinansowanie zadania w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie placówki dziennego pobytu w formie Klubu Seniora PROMESSA w Grodzisku Wielkopolskim, która będzie świadczyła różnorodne  formy aktywizacji i opieki dziennej dla osób starszych w Gminie Grodzisk Wielkopolski.
Utworzenie Klubu Seniora PROMESSA obejmie remont i doposażenie pomieszczeń, które zostaną przeznaczone pod działalność klubu.
Adresatami utworzonego Klubu „Senior +” będą osoby z gminy Grodzisk Wielkopolski, które ukończyły 60 roku życia.

Czytaj całość publikacji " Adaptacja pomieszczeń GCPŚ na potrzeby Klubu Seniora."

1234