Nabory na stanowiska


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor

2019-02-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, na podstawie art. 11, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zmianami) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2018-01-31

Grodzisk Wielkopolski, dnia 31 stycznia 2018 r.

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

2. Określenie stanowiska:
Inspektor

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:
Joanna Strugała, zam. Józefin.

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor uznano, że Pani Joanna Strugała spełnia wymagania umieszczone w ogłoszeniu o naborze. Podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego uzyskała najwyższy wynik punktowy z testu sprawdzającego znajomość przepisów prawnych stosowanych podczas wykonywania obowiązków i posiadane umiejętności społeczne oraz najwyższy wynik punktowy z zadania praktycznego sprawdzającego umiejętność obsługi programu komputerowego Sygnity. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła poziom jej wiedzy, kwalifikacje oraz cechy osobowości.
Komisja Konkursowa uznaje, że doświadczenie zawodowe kandydatki i posiadane umiejętności gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodzisku Wielkopolskim

Wiesław Kasprzak


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2018-01-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, na podstawie art. 11, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR w Sekcji Świadczeń Rodzinnych

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji