Nabory na stanowiska


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2019-11-29

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

2. Określenie stanowiska:
Inspektor

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:
Sława Nowak, zam. Opalenica.

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W II etapie procedury naboru na stanowisko Inspektor udział wzięło 3 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne.
Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wskazała Panią Sławę Nowak do objęcia w/w stanowiska.
Uznano, że Pani Sława Nowak spełnia wymagania umieszczone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się również najlepszą znajomością zagadnień wskazanych w ogłoszeniu, a Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła jej umiejętności, kwalifikacje oraz cechy osobowości.
W ocenie Komisji Konkursowej kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodzisku Wielkopolskim

Wiesław Kasprzak


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor

2019-11-05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2019-02-25

Grodzisk Wielkopolski, dnia 25 luty 2019 r.
SEO.110.9.2019

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

2. Określenie stanowiska:
Inspektor

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:
Dagmara Perek, zam. Ruchocice.

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor uznano, że Pani Dagmara Perek spełnia wymagania umieszczone w ogłoszeniu o naborze. Podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego uzyskała najwyższy wynik obejmujący sprawdzenie znajomości przepisów prawnych stosowanych podczas wykonywania obowiązków, umiejętności przygotowania decyzji i pożądane wymagania dodatkowe. Komisja Konkursowa uznaje, że zdolności i cechy osobiste kandydatki rokują rzetelne wykonywanie obowiązków na stanowisku Inspektora.

Zastępca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodzisku Wielkopolskim

Ewa Chróst


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor

2019-02-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, na podstawie art. 11, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zmianami) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji