Prawo


USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.2133 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2001.156.1817, Dz.U.2005.25.216, Dz.U.2005.131.1094, Dz.U.2006.84.587
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.833 t.j., Dz.U.2020.471, Dz.U.2020.843, Dz.U.2020.1086, Dz.U.2020.1378, Dz.U.2020.1565.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.


Opracowano na podstawie: M.P. 2020.374.

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji