Prawo


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1320 t.j. Dz.U.2018.2432.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1398 t.j., Dz.U.2020.1493, Dz.U.2020.1578, Dz.U.2020.1875, Dz.U.2020.2112.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1427 t.j., Dz.U.2019.2070.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.256 t.j., Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1298

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.266 t.j. , Dz.U.2019.2070, Dz.U.2020.321, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.869 t.j., Dz.U.2019.1649, Dz.U.2018.2245, Dz.U.2020.284, Dz.U.2020.374, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2020.1086.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości


Opracowanie na podstawie: Dz.U.2019.351 t.j., Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1571, Dz.U.2019.1680, Dz.U.2020.568.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1781 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji