Prawo


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1876 t.j.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.218, Dz.U.2020.956.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1057 t.j.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.821 t.j.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.685 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023


Opracowano na podstawie: M.P. 2018. 1007

Do pobrania:


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1358

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy


Opracowano na podstawie: Dz.U. 2010.238.1586, Dz.U.2014.1752, Dz.U.2018.2411, Dz.U.2019.967.

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego


Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 1788

Do pobrania:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta


Wydanie - rok: 2011, nr: 209, poz.: 1245

Do pobrania:


Rozp. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą


Wydanie - rok: 2011, nr: 81, poz.: 448

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji