Projekt systemowy EFS


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2017-10-04

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2017-09-19

dla dostawców usług-zawiadomienie o wyborze oferty

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług- informacja z otwarcia ofert

2017-09-14

dotyczy zadania:„Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”-

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług

2017-08-29

roboty budowlane na adaptację pomieszczeń

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2017-08-22

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2017-08-07

informacja z otwarcia ofert

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2017-08-01

przedłużenie terminu składania ofert na adaptację pomieszczeń istniejącego budynku

Dołączone pliki:


Materiał na powtórzony przetarg.

2017-07-19

Materiał na powtórzony przetarg.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-07-17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "PLAN NA LEPSZE JUTRO".

Dołączone pliki:


Informacja

2017-07-13

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2017-06-23

Ponowny przetarg na adaptację.

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług szkoleniowych i doradczych

2017-06-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2017-06-13

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług szkoleniowych i doradczych

2017-06-12

-modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2017-06-02

dla dostawców usług szkoleniowych i doradczych

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2017-05-24

dla dostawców usług na roboty budowlane

Dołączone pliki:


Możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług

2017-05-18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2017-05-16

W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim odbędą się spotkania z następującymi specjalistami:

Dołączone pliki:


Informacja

2017-05-05

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dołączone pliki:


Skaner, fajtłapa…

2017-05-02

Nic podobnego! Przekonajmy się już w poniedziałek 08 maja 2017 roku i poznajmy fenomen ks. Jana Kaczkowskiego.
Instrukcja obsługi choroby w oczach księdza Jana Kaczkowskiego to spotkanie animacyjne prezentujące możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są pod numerem telefonu 61 227 12 21.
W spotkaniu weźmie udział Gość Specjalny -mieszkaniec naszej Gminy, który podzieli się z nami częścią swojej historii życia i swoim doświadczeniem.
Do zobaczenia o godzinie 11.00 w Promessie w sali telewizyjnej (I piętro).

Spotkanie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim i Centrum PISOP współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+).


Możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług

2017-04-21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dołączone pliki:


Kolejne możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług

2017-04-13

Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług.

2017-03-29

Rozstrzygnięcie przetargu

Dołączone pliki:


Jeszcze nie jest za późno! Rezerwuj ostatnie wolne miejsca.

2017-03-28

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Mamy szczególną okazję do przygotowania się do nich. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim i Centrum PISOP zapraszają na spotkanie pt. „Dlaczego pomagamy i poświęcamy się dla innych?-spotkanie animacyjne prezentujące możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. W spotkaniu weźmie udział ks. Kanonik Władysław Łapawa i Goście Specjalni. Warto zatrzymać się na chwilę w codziennym zabieganiu, w natłoku spraw. Wystarczy zarezerwować wolne miejsce pod numerem telefonu 61 227 12 21. Do zobaczenia 03 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w Promessie w sali telewizyjnej (I piętro).

Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+)


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług.

2017-03-17

Protokół z otwarcia ofert.

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług.

2017-03-10

Modyfikacja SIWZ do przetargu nieograniczonego:Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”

Dołączone pliki:


Pytania i odpowiedzi do przetargu-Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług

2017-03-09

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Plan na lepsze jutro”.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, usług terapeutycznych, usług poradnictwa prawnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Granowie, Rakoniewicach, Wielichowie, Kamieńcu, Grodzisku Wielkopolskim.

Część 2 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla PCPR.

Część 3 zamówienia: : świadczenie usług terapeutycznych dla PCPR.

Część 4 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa prawnego dla PCPR.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Dokumenty do pobrania:

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług

2017-03-08

„Plan na lepsze jutro” to szansa dla dostawców usług. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową.

Dołączone pliki:


Nowe możliwości z „Planem na lepsze jutro”

2016-12-09

„Plan na lepsze jutro” to oferta dla 168 mieszkańców powiatu grodziskiego. Dlaczego warto 35 osobom z Gminy Grodzisk Wielkopolski wziąć udział w tym projekcie?

Propozycja jest szansą :
-zbudowania nowej, lepszej jakości życia
-pozyskania nowych umiejętności,
-skorzystania z pomocy prawnika, psychologa, terapeuty rodzinnego,
-rozwiązywania problemów z udziałem asystenta rodziny,
-pozyskania przyjaciół,
-poznania nowych osób,
-przeżycia przygody.

Skorzystanie z dwuletniej oferty w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2018 roku umożliwiło zaplanowanie działań przez powiatowych partnerów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wszystkie ośrodki pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko”. Pomysły zyskały akceptację ekspertów Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, działania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne na lata 2014-2020 tj.: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Zachęcamy do zapoznawania się z wydarzeniami i pomysłami na lepsze jutro.


Masz szkolne dziecko? Nie przegap premiery Przeglądu Twórczości Uczniowskiej.

2013-12-10

www.efs.gov.pl

Weź udział w spotkaniu w CK RONDO w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 09 grudnia 2013 roku o godzinie 16.00.
Skorzystaj z szansy poznania przemyśleń i talentów uczniów grodziskich szkół gminnych na temat problemów społecznych, przemocy i wartości rodziny w dzisiejszych czasach.
Naprawdę warto!


Poznaj uczucia osób żyjących z osobami uzależnionymi od alkoholu na podstawie przemyśleń uczestników warsztatów realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

2013-12-05

www.efs.gov.pl

Życie dało ci popalić.
Łzy się często lały.
Słowa, które wciąż słyszałaś
tak bardzo bolały.

Alkoholik ciągle wmawiał
„jesteś beznadziejna”.
Długie lata tak to trwało
byłaś bardzo chwiejna.

czytaj całośćczytaj całość...


Czy wiesz, że:

2013-11-15

www.efs.gov.pl

-problem uzależnień jest wciąż żywy w naszej społeczności?
-uzależnienie jest przymusem wykonania czynności szkodliwej dla zdrowia i życia osoby uzależnionej, jej bliskich, sąsiadów i dalszych znajomych?
- pojawiają się nowe zagrożenia związane z uzależnieniem od komputera, hazardu?
- wciąż żywy jest problem alkoholowy i narkotyczny?
- brak wiedzy w zakresie mechanizmu uzależnienia jest wrogiem zmian i zagrożeniem?

czytaj całośćczytaj całość...


Czy wiesz, że:

2013-11-06

www.efs.gov.pl

-problem uzależnień jest wciąż żywy w naszej społeczności?
-uzależnienie jest przymusem wykonania czynności szkodliwej dla zdrowia i życia osoby uzależnionej, jej bliskich, sąsiadów i dalszych znajomych?
-pojawiają się nowe zagrożenia związane z uzależnieniem od komputera, hazardu?
-wciąż żywy jest problem alkoholowy i narkotyczny?
-brak wiedzy w zakresie mechanizmu uzależnienia jest wrogiem zmian i zagrożeniem?

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Zadzwoń, przyjdź, zarejestruj się, skorzystaj z nieodpłatnych konsultacji

2013-08-13

www.efs.gov.pl

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Grodzisk Wielkopolski i uważasz, że:
- przeżywasz trudne chwile,
- wyczerpałeś dostępne rozwiązania swojej trudnej sytuacji,
- oparcie w najbliższych jest niewystarczające,
-chcesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem, bo żyjesz na przykład z osobą nadużywającą spożycie alkoholu, osobą próbującą Ciebie sobie podporządkować
- nie wiesz jak poradzić sobie np. ze złością swojego dziecka
-złość wymyka Ci się spod kontroli i tracisz panowanie nad sobą……

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie

2013-05-07

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że rozpoczyna VI edycję szkoleń w ramach projektu "Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w środków Unii Europejskiej

czytaj całośćczytaj całość...


Zaproszenie do grupy inicjatywnej powołującej stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2013-03-06

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w wyniku aktywizacji mieszkańców w przeciwdziałaniu przemocy domowej i budowie sieci bezpieczeństwa za pośrednictwem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rozwój umiejętności szans a realizacji Twojego Planu Życia” oraz projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawiązała się grupa inicjatywna dążąca do powołania stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w powołaniu tej struktury społecznej mogą przyłączyć się do podejmowanej inicjatywy w każdy poniedziałek w godzinach od 15.15-17.45 w siedzibie Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d. Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 marca 2013 roku.


Zaproszenie do udziału w projekcie w 2013 roku

2012-12-03

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że realizuje już kolejną edycję zapoczątkowanego w 2008 roku projektu:

„Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Współautorami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej.

czytaj całośćczytaj całość...


Echa szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury Niebieskie Karty

2012-11-14

www.efs.gov.pl

12 listopada 2012 roku w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim zostało zrealizowane szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty. Szkolenie było jednym z działań podejmowanych w ramach kampanii przeciw przemocy realizowanej przez Gminę Grodzisk Wielkopolski. Spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów, identyfikacji osób, które mogą nieść pomoc w rozwiązaniu problemu. Wśród mieszkańców znaleźli się liderzy sołectw, organizacji pozarządowych, przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, Biblioteki Pedagogicznej z Filią w Grodzisku Wielkopolskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, Sądu, Prokuratury i duchowni ze wspólnoty Kościoła Katolickiego z Ptaszkowa, Kąkolewa i Woźnik. Problem przemocy w rodzinie okazał się ważny dla blisko 80 mieszkańców Gminy i zaproszonych gości. Spotkanie poprowadził prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia”, który jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i który jest wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Wniesioną przez prelegenta wartość podsumowały spontaniczne, gromkie oklaski słuchaczy. Był to moment wzruszający, doceniający sposób prowadzenia szkolenia. Mamy nadzieję, że Pan Grzegorz Wrona wróci do nas z nowym zakresem tematycznym. Szkolenie mogło odbyć się dzięki akceptacji ekspertów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Ogłoszenie

  2012-10-28

  www.efs.gov.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza mieszkańców Gminy Grodzisk Wielkopolski realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  czytaj całośćczytaj całość...


  Bezpłatne porady ekspertów inspiracją do zmian

  2012-10-15

  www.efs.gov.pl

  Na naszych oczach i w naszym życiu dokonują się zmiany. Sytuacje te wymagają przystosowania do nowych warunków, mogą wywoływać zagubienie, bezsilność.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Pomysł na rozwiązanie problemów ......

  2012-10-10

  www.efs.gov.pl

  Kiedy przeżywamy trudności z pomocą przyjść może nam literatura. Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu ma swoją filię w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Zbąszyńskiej 11. Czuwająca nad grodziskimi zbiorami Pani Karina Flaum przygotowała dla zainteresowanych zestawienie literatury dotyczącej profilaktyki kryzysu w oparciu o realizowane przez OPS projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  Dołączone pliki:


  Gdy zabraknie nam czasu na poważne rozmowy z dziećmi ….czyli jak wychować do samodzielności i odpowiedzialności

  2012-09-25

  www.efs.gov.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” zaprasza Państwa na spotkania psychoedukacyjne współorganizowane z Dyrekcjami szkół gminnych na ich terenie o następującej tematyce:

  Pułapki okresu dorastania: „Gdy zabraknie nam czasu na poważne rozmowy z dziećmi ….czyli jako wychować do samodzielności i odpowiedzialności”
  „Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje z dziećmi”

  czytaj całośćczytaj całość...


  Informacja OPS

  2012-06-11

  www.efs.gov.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że rozpoczyna realizację V edycji szkoleń w ramach projektu "Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w środków Unii Europejskiej

  czytaj całośćczytaj całość...


  KOMUNIKAT

  2012-01-11

  www.efs.gov.pl

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w 2012 roku w projekcie „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi OPS w Grodzisku Wielkopolskim

  czytaj całośćczytaj całość...


  Zaproszenie do udziału w konferencji: „Czy warto być ubezpieczonym? Korzyści i straty wynikające z faktu podlegania ubezpieczeniom społecznym

  2011-11-21

  www.efs.gov.pl

  dla zainteresowanych odpowiedzią na pytania na co możemy liczyć w przypadku zagrożenia życia, zdrowia będąc zatrudnionym w Polsce i zagranicą i jak nie być pozbawionym podstawowych środków do życia w przypadku utraty zdolności do pracy z powodu wieku

  czytaj całośćczytaj całość...


  MOBBING I DYSKRYMINACJA – ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO MIEJSCA PRACY

  2011-10-27

  www.efs.gov.pl

  Zestawienie bibliograficzne

  Dołączone pliki:


  Plan konferencji

  2011-10-24

  www.efs.gov.pl

  Plan  konferencja pt:„Mobbing i dyskryminacja - zagrożenia współczesnego miejsca pracy”zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 25 października 2011 roku

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do udziału w V edycji projektu Rozwój umiejętnosci szansą realizacji Twojego Planu Życia

  2011-09-23

  www.efs.gov.pl

  Przygotujmy się do przyszłości

  czytaj całośćczytaj całość...


  Zaproszenie do udziału w konferencji „Mobbing i dyskryminacja - zagrożenia współczesnego miejsca pracy”

  2011-09-23

  www.efs.gov.pl

  czyli jak zapewnić bezpieczeństwo w pracy i zmienić zachowania ludzi w pracy

  czytaj całośćczytaj całość...


  Rozwój umiejętności szansą przygotowania do przyszłości

  2011-07-27

  www.efs.gov.pl

  Rozwój umiejętności szansą przygotowania do przyszłości

  czytaj całośćczytaj całość...


  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji