Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

Rozwój umiejętności szansą przygotowania do przyszłości

2011-07-27

Rozwój umiejętności szansą przygotowania do przyszłości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że uzyskał akceptację ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację IV edycji projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”. W projekcie o wartości 246 253,08 zł współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczy 39 osób. Liczba odbiorców jest wyższa od planowanej. Jego celem jest przygotowanie do zmian, do nowych wyzwań, które każdemu z nas może przynieść przyszłość. Pozyskanie nowych i rozwój posiadanych umiejętności, podniesienie kwalifikacji między innymi przez mobilność przestrzenną (włączenie do grona kierowców kategorii B, do społeczności w sieci internetowej), kurs kadry-płace. Projekt stwarza szanse poznania własnego potencjału zawodowego i społecznego. Uczestnicy korzystają z przekazu informacji i ćwiczeń doradcy zawodowego, psychologa, instruktorów między innymi: pisania biznes planu, wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, obsługi kasy fiskalnej. Uczestnicy pozyskują też umiejętności posługiwania się językiem angielskim dla bezpieczeństwa związanego z pobytem za granicą i pełniejszej integracji z członkami Unii Europejskiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza jednocześnie wszystkich zainteresowanych nie będących uczestnikami projektu do udziału w dwóch konferencjach planowanych w III i IV kwartale bieżącego roku. Konferencje dotyczyć będą tematyki korzyści i strat podlegania ubezpieczeniu społecznemu dla przygotowania do nieprzewidzianych zdarzeń, emerytury oraz problemu związanego mobbingiem i dyskryminacją w aspekcie prawnym i psychologicznym. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są pod numerem telefonu OPS 61 44 44 460.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji