Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

Informacja

2018-05-17

Informuję, że nasz UTW przystąpił do konkursu ROPS w Poznaniu i pozyskał dofinansowanie w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Realizacja subregionalnych i /lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących aktywny styl życia osób starszych” . Projekt dofinansowywany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego .

Celem projektu „Radość życia w UTW jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej seniorów poprzez zachęcenie ich do uprawniania Nordic –Walking, poprawienie sprawności fizycznej przez uczestnictwo w zajęciach ogólno usprawniających oraz integracji seniorów z trzech powiatów. Projekt będzie realizowany na terenie działań każdej grupy senioralnej. Każdy UTW będzie miał za zadanie wyznaczenie kierownika-opiekuna rajdu i trasy rajdu min.5km.Pierwszy rajd integracyjny, w którym będą uczestniczyli wszyscy seniorzy(ok.100osób)zostanie zorganizowany podczas Festynu integracyjnego przez UTW Grodzisk Wlkp. Odbędzie się w Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju. UTW Opalenica wyznaczy trasę rajdu Porażynie dla grupy seniorów z Opalenicy i seniorów z Grodziska Wlkp. UTW Stęszew wyznaczy trasę dla seniorów ze Stęszewa i seniorów z Grodziska Wlkp. nad Jeziorem Witobel. Ostatni rajd integracyjny dla wszystkich grup senioralnych(ok.100osób) uczestniczących w projekcie będzie zorganizowany przez UTW Grodzisk Wlkp. i odbędzie się w Zbąszyniu nad Jeziorem Błędno. Po zakończeniu rajdu każda z grup będzie miała za zadanie przeprowadzenie wspólnych zabaw, konkursów i losowań z nagrodami . Każdy z uczestników projektu otrzyma pamiątkowe zdjęcie. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas uroczystego posiłku. Ponadto seniorzy z Grodziska Wlkp. będą mogli poprawić swą sprawność fizyczną poprzez uczestniczenie w zajęciach ogólno usprawniających prowadzonych przez rehabilitanta w siedzibie Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa" w Grodzisku Wlkp. przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f.
Grupy senioralne biorące udział w projekcie: UTW Grodzisk Wlkp. – 40 osób; GCPŚ – 20 osób; UTW Opalenica – 20 osób; UTW Stęszew – 20 osób – razem 100 osób.
Terminy rajdów: wszystkie rozpoczynają się o godz.9.00
• 05.06.2018r. - Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju (wszystkie grupy).
• 22.06.2018r. – Porażyn ( UTW i GCPŚ Grodzisk Wlkp., UTW Opalenica )
• 30.06.2018r. - Stęszew (UTW i GCPŚ Grodzisk Wlkp. , UTW Stęszew )
• 13.09.2018r. – Zbąszyń (wszystkie grupy).

Jednocześnie informuję, że deklarując się na udział w projekcie jesteśmy zobowiązani do jego uczestnictwa.
Bożena Iwaszkiewicz


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji