Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz


Informacja

2018-12-12

Grupa Nieformalna przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zrealizowała w okresie od 1.09.2018 do 10.12.2018 roku projekt pt. „Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń”. W ramach konkursu Mikrodotacji „Wielkopolska Wiara”, który został ogłoszony przez Centrum PISOP i Caritas Poznań. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Honorowy patronat przyjął nad nim Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego. W projekcie uczestniczyli: seniorzy z Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej „Promessa”, uczniowie 4 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków; Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kpt. Józefa Reidycha; Szkoły Podstawowej
w Grąblewie oraz podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku.

Kolejnym etapem projektu były warsztaty koła teatralnego „PROMETEUSZ”. Grupa działająca przy GCPŚ przygotowała przedstawienie
„Mikołaju, Mikołaju dzieci za Toba czekają…”. W ramach działań projektowych odbyły się też 2 rodzaje warsztatów międzypokoleniowych: taneczne i plastyczne. W warsztatach uczestniczyło 5 grup, w tym osoby rekrutujące się z tychże 4 szkół podstawowych oraz z GCPŚ. Uczestnicy zajęć tanecznych przyswoili sobie 2 układy taneczne a podczas warsztatów plastycznych dzieci i seniorzy wykonali kartki świąteczne, które zostały przekazane dla rodzin i bliskich beneficjentów projektu oraz dla grup, instytucji wspierających Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodzisku Wielkopolskim. Kluczowym elementem projektu były dwa spotkania dzieci z Mikołajem: 3.12.2018 roku w Ośrodku Rehabilitacyjna _ Edukacyjna Wychowawczym w Sielinku oraz 6.12.2018 roku na „Uroczystym Podsumowaniu Projektu”. W uroczystym zakończeniu projektu uczestniczyli Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, dyrektor OPS oraz dyrektorzy 4 szkół podstawowych, Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku. W związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariatu, który przypada 5 grudnia organizator zadania szczególnie podkreślił zaangażowanie i wartość pracy wolontariuszy, dzięki której wykonuje się wiele pozytywnych przedsięwzięć. Podczas zakończenia projektu odbył się także pokaz multimedialny z realizacji zadania, a przybyły na spotkanie Mikołaj obdarował prezentami obecne na sali dzieci. Miła atmosfera i nowe relacje już inicjują dalsze zadania międzypokoleniowe.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana


    wsteczWstecz

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji