Aktualności


wsteczWstecz

Seniorzy mają ważny głos

2019-10-17

Październik od wielu już lat jest miesiącem należącym do Seniorów. W tym okresie odbywa się wiele wydarzeń, akcji spotkań poświęconych osobom starszym. Gmina Grodzisk Wielkopolski także włącza się aktywnie w działania na rzecz osób starszych. Jedną z form tej aktywności w tym roku jest zebranie od seniorów informacji na temat ich potrzeb, oczekiwań, pomysłów na współpracę z Samorządem oraz innymi organizacjami. Jest to kolejny krok w kierunku ewentualnego, zależnego od zainteresowania samych seniorów, powołania Grodziskiej Rady Seniorów. Jej rolą będzie przede wszystkim komunikowanie potrzeb osób starszych między innymi poprzez opiniowanie i konsultowanie decyzji lokalnych władz, w sprawach dotyczących środowiska senioralnego.

Rada Seniorów może podejmować również wiele innych działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w gminie tj.:

- opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów i seniorek,
- opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących seniorów,
- przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań na rzecz seniorów i seniorek,
- inicjowanie działań na rzecz seniorów i seniorek,
- upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych gminy ze środowiskiem działającym z osobami starszymi,
- wspieranie różnych form aktywności seniorów i seniorek,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, w Centrum Pomocy Środowiskowej PROMESSA lub pobrać samodzielnie ze strony internetowej Urzędu Miejskiego.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji