Aktualności


wsteczWstecz

Zaproszenie

2020-06-17

Szanowni Państwo,


W związku z planowanym powołaniem w gminie Grodzisk Wlkp. Grodziskiej Rady Seniorów, zapraszamy osoby w wieku 60+ , które zamieszkują na terenie gminy Grodzisk Wlkp. na bezpłatne szkolenie, podczas którego wypracowane zostaną dokumenty niezbędne do powołania
i funkcjonowania Rady Seniorów w Grodzisku Wielkopolskim.

Termin szkolenia to 29 – 1 lipca 2020 r, miejsce realizacji to: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała www.rokosowo.pl.

Podczas 3 – dniowego warsztatu uczestnicy poznają zagadnienia związane z:
• aktywnością społeczną seniorów, w tym działaniami Rad Seniorów,
• metodom prowadzenia dialogu, ich technikom i narzędziom,
• konsultacjom, sposobom angażowania seniorów w życie społeczne.
• współpracą i partnerstwem z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz seniorów,
• sposobami włączania grodziskich seniorów w działalność społeczności lokalnej.

Spotkanie będzie także okazją do wzajemnego poznania się i integracji, wymiany doświadczeń
i pomysłów na wzmocnienie aktywności grodziskich seniorów.
Szkolenie będzie trwało 21 godzin rozłożonych na 3 dni szkoleniowe i będzie prowadzone metodami warsztatowymi i aktywizującymi uczestników.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 czerwca 2020 r, do godz. 14.00
• mailem: j.kalinska@grodzisk.wlkp.pl
• osobiście w Gminnym Centrum Informacji, ul. Przemysłowa 7/1
Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 61 445 30 65 lub 532 728 094.
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.
Dojazd autokarem z Grodziska Wielkopolskiego i udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zakwaterowanie w pokojach 2- osobowych. Strój swobodny.Termin: 29 - 30 czerwca – 1 lipca 2020 r,


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

I dzień
godz. 10.00 wyjazd z Grodziska Wlkp. autokarem
od godz. 12. 00 przyjazd i zakwaterowanie
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 15.30 zajęcia – powitanie, kontrakt z uczestnikami, ćwiczenia integracyjne
i komunikacyjne, poznanie zasobów grupy,
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.00 zajęcia – Rada Seniorów – forma prawna, zadania, dobra praktyka z innych miejscowości, dyskusja,
17.00 – 17.15 przerwa
17.15 – 18.15 zajęcia – „Grodziska Rada Seniorów” - czy jest nam potrzebna?
18.30 - kolacja
II dzień
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.30 zajęcia integracyjne – „Co by było gdyby” warsztat z kreatywności ćwiczenia, lub tai-chi (dla chętnych)
10.30 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 13.00 zajęcia – praca na statutem Rady Seniorów
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 15.30 zajęcia – praca nad ordynacją wyborczą do Rady Seniorów
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.00 zajęcia – konsultacje społeczne związane z tworzeniem Rady Seniorów
17.00 – 17.15 przerwa
17.15 – 18.15 zajęcia – źródła finansowania działań dla seniorów
18.30 – kolacja
III dzień
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.30 zajęcia - Grodziska Karta Seniora
10.30 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.30 zajęcia – prezentacja wypracowanych podczas szkolenia dokumentów i pomysłów
12.30 obiad i wyjazd


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji