ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Ferie zimowe w CES

2023-01-16
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

2022-12-29

Gmina Grodzisk Wielkopolski realizuje pomoc w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W skład Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wchodzą 3 moduły:
1. moduł dla dzieci i młodzieży,
2. moduł dla osób dorosłych,
3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych  i samotnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1164,00 zł,  a w przypadku rodziny, kwoty 900,00 zł.  

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  Gmina Grodzisk Wielkopolski pozyskała w 2022 r. środki na realizację Modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych a także ramach Modułu 2 – na dowóz posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 88KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami-edycja 2022 projekt pt. „ŚCIEŻKA ZDROWIA BEZ BARIER”.

2022-12-28

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim od 1.07.2022 do 31.12.2022 realizuje w ramach zadania publicznego -Wsparcie osób z niepełnosprawnościami-edycja 2022 projekt pt. „ŚCIEŻKA ZDROWIA BEZ BARIER”. Zadanie  jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego. Partnerami w projekcie są Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Grupy Senioralne działające na terenie Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wielkopolskim.  

Z projektu skorzystało powyżej 100 osób, którym zaproponowano różnorodną ofertę zajęciową. Seniorzy pod okiem instruktorów realizowali swoje pasje oraz odkrywali  nowe możliwości biorąc udział w  warsztatach stolarskich, wikliniarskich, dziewiarskich, teatralnych  z aktorem. Projekt pozwolił też zadbać osobom 60+ o kondycję  fizyczną poprzez zajęcia na basenie z kursem aerobiku wodnego, ćwiczenia, masaż klasyczny, limfatyczny. Aktywnymi formami zajęciowymi były też 2  wycieczki jednodniowe. Pierwsza wycieczka  została zrealizowana pod hasłem „ Dzień Sportu i Rekreacji w Kuźnicy”. Uczestnicy wyjazdu na terenie leśnym nad jeziorem ćwiczyli z rehabilitantem oraz wzięli udział w marszu nordyckim. Dodatkowo piękna aura sprzyjała kąpielom słonecznym. Dzień Sportu zakończył się uroczystym wręczeniem medali i dyplomów podkreślających aktywny udział w zadaniu. Druga wycieczka do Wolsztyna pozwoliła na zabawę i  rywalizację w kręgle oraz spacer po ścieżkach w parku brzegiem  malowniczego jeziora.

Czytaj całość artykułu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami-edycja 2022 projekt pt. „ŚCIEŻKA ZDROWIA BEZ BARIER”."

123456789100
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-12-22

Informuję,

że dnia 23 grudnia 2022 r. (piątek)

Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej

w Grodzisku Wielkopolskim będą czynne do godziny 14:00

             

                      Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Grodzisku Wielkopolskim

/-/ Wiesław Kasprzak

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Finaliści konkursu Moja rodzina jak z bajki.

2022-12-19

Taadaaam….są już zwycięzcy gminnego konkursu plastycznego „Moja Rodzina jak z Bajki”! Poznajmy wyniki.

Gratulacje dla ponad 200 uczniów klas I-III szkół podstawowych za kreatywność i uzdolnienia. Długie  i burzliwe obrady jury wyłoniły szczęśliwych laureatów. Wkrótce termin odbioru nagród i wystawy prac w Centrum Ekonomii Społecznej na Dworcu Kolejowym.

 

Konkurs objęty patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, współfinansowany przez Gminę Grodzisk Wielkopolski oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-12-12
12
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2022-12-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie w 2023 roku usług dowozu posiłków.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1427KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 260KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 537KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe - terapia neurologopedyczna

2022-11-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia neurologopedyczna) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Załączniki:

 1. zapytanie (plik pdf 1261KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 273KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 530KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe - terapia pedagogiczna

2022-11-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia pedagogiczna) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1266KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 277KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 527KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe - terapia psychologiczna

2022-11-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia psychologiczna) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1284KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 274KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 525KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe - terapnia logopedyczna

2022-11-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia logopedyczna) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1259KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 272KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 528KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe

2022-11-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na udzielenie w 2023 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski w schronisku dla osób bezdomnych.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 2830KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 488KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 351KB)
 4. załącznik nr 3 (plik pdf 531KB)
 5. załącznik nr 4 (plik pdf 272KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe

2022-11-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na udzielenie w 2023 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 2680KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 496KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 351KB)
 4. załącznik nr 3 (plik pdf 533KB)
 5. załącznik nr 4 (plik pdf 268KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe

2022-11-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na udzielenie w 2023 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski w noclegowni.

 

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1847KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 478KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 342KB)
 4. załącznik nr 3 (plik pdf 533KB)
 5. załącznik nr 4 (plik pdf 257KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Preferencyjny zakup węgla

2022-11-14

Wnioski o zakup preferencyjny węgla będzie można składać od poniedziałku 14 listopada 2022 roku od godziny 11.00 w Centrum Ekonomii Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kolejowa 18.

Zaleca się składanie wniosku do 25 listopada 2022 roku. 

Program dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych jest programem rządowym, w którym Gmina Grodzisk Wielkopolski zdecydowała się wziąć udział wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców.

Zasady udziału reguluje ustawa z dnia 27.10.2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, terminowość zakupu oraz za jakość opału dostarczonego w ramach rządowego programu. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Piątki z yogą dla dzieci start zajęć 25 listopad 2022 roku

2022-11-09
plaakt
Ikonka symbolizująca artykuł

„ GRODZISKA AKADEMIA SENIORA AKTYWNA FORMĄ EDUKACJI I INTEGRACJI

2022-10-31

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim realizuje projekt " GRODZISKA AKADEMIA SENIORA AKTYWNA FORMĄ EDUKACJI I INTEGRACJI”. Partnerem w projekcie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. Zadanie zostało dofinansowane  przez Gminę Grodzisk Wielkopolski.

W ramach projektu we wrześniu 2022 roku 46 członków Klubu Seniora PROMESSA uczestniczyło w  pięciodniowym wyjeździe studyjnym nad morze. Miejscem docelowym grupy był Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny- „BESKID”. Ośrodek poza dobrymi  warunkami socjalnymi był też animatorem kilka spotkań integracyjnych z innymi grupami przy ognisku, tańcu, śpiewie oraz zwiedzaniu pobliskich miejscowości. Podczas wyjazdu studyjnego odbyły się liczne spacery brzegiem morza, wycieczka do Ustronia Morskiego oraz do Kołobrzegu, w tym rejs statkiem Katamaran Jantar. Podczas wyjazdu zainteresowaniem cieszyły się też gry planszowe.

Projekt zintegrował uczestników projektu, dał Seniorom dużo radości, nowych sił  i pozytywnego myślenia.

12345
Ikonka symbolizująca artykuł

Rusza Program "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2023. Zgłoszenia do programu do 08.11.2022.

2022-10-30
Logo flaga i herb PL - opieka wytchnieniowa

Współzamieszkujesz i zapewniasz stałą osobistą całodobową opiekę niepełnosprawnemu, niezdolnemu do samodzielnej egzystencji członkowi rodziny?

Twój wymagający stałej osobistej całodobowej pomocy członek rodziny posiada orzeczenie o niepełnosprawności (dziecko do 16 roku życia) lub znaczny stopień niepełnosprawności (osoba powyżej 16 roku życia)?

Szukasz wsparcia w codziennych obowiązkach lub czasowego zastępstwa w sprawowaniu bezpośredniej opieki?

Świadczenia opieki wytchnieniowej w formie dziennej (do 240 godzin w ciągu roku) lub całodobowej (do 14 dni w roku).

Złóż kartę zgłoszeniową wraz z kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej niepełnosprawnego, niezdolnego do samodzielnej egzystencji członka rodziny.

Szczegółowe informacje w załącznikach i pod numerem telefonu pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim 61 227 12 05, 61 227 12 06, 61 227 12 07.

Złożenie karty zgłoszeniowej na świadczenie opieki wytchnieniowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem, jest zależnie od pozyskania dofinansowania na ten cel z Funduszu Solidarnościowego, dostępności środków, stopnia ograniczeń funkcjonalnych osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Załączniki:

 1. karta zgłoszenia (plik pdf 575KB)
 2. karta pomiaru (plik pdf 565KB)
 3. program opieka wytchnieniowa (plik pdf 905KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Grodziskie Senioralia

2022-10-27
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

3,2,1 ...start. Rusza konkurs plastyczny dla uczniów Gminnych Grodziskich Szkół pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego!

2022-10-21
MRiPS
Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym "Moja Rodzina jak Bajki".
Atrakcyjne nagrody czekają.
Do wygrania nagrody rzeczowe.
Najciekawsze prace na kalendarzykach, ulotkach i wystawie dla mieszkańców Gminy.
Termin składania prac upływa 18.11.2022.
Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie https://grodziskwlkp.opsinfo.pl
 
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Grodziski Kiermasz Rodzinnych Inspiracji i Tradycji-edycja 2022” i współfinansowany przez Gminę Grodzisk Wielkopolski i Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
 
plakat

Załączniki:

 1. regulamin (plik pdf 166KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2022-08-29

Wnioski na stypendia szkolne 2022/2023 można składać od 01 września 2022 r. do dnia 15.09.2022 r. w biurze obsługi klienta.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nordic Walking

2022-08-29
1
Ikonka symbolizująca artykuł

Wycieczka rowerowa

2022-08-29
1
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o 14 emeryturze

2022-08-22
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-16

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Wnioski składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. Ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D, w godzinach od 7.00 do 15.00. lub poprzez platformę ePUAP na adres skrytki elektronicznej:

Skrytka - /OPSGrodzisk/SkrytkaESP

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, której można dokonać w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wlkp.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-00

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO