ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie na koncert

2024-02-01
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie na wernisaż

2024-02-01
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

2023-12-29

Gmina Grodzisk Wielkopolski realizuje pomoc w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W skład Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wchodzą 3 moduły:
1. moduł dla dzieci i młodzieży,

2. moduł dla osób dorosłych,

3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 

Celem modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1552,00 zł,  a w przypadku rodziny, kwoty 1200,00 zł.  

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  Gmina Grodzisk Wielkopolski pozyskała w 2023 r. środki na realizację Modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych, a także ramach Modułu 2 – na dowóz posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Załączniki:

 1. plakat (plik docx 127KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe

2023-12-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na  usługi polegajacej na dowozie posiłków.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1279KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 258KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 535KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe

2023-12-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na udzielenie schronienia w 2024 roku na schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski w noclegowni.

Załączniki:

 1. zapytanie oferowe (plik pdf 1851KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 473KB)
 3. zalącznik nr 2 (plik pdf 339KB)
 4. załącznik nr 3 (plik pdf 532KB)
 5. załącznik nr 4 (plik pdf 258KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe

2023-12-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na udzielenie w 2024 roku schronienia osobom bezdomnym z teremu Gminy Grodzisk Wielkopolski w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 2556KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 498KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 356KB)
 4. załącznik nr 3 (plik pdf 541KB)
 5. załącznik nr 4 (plik pdf 269KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe terapia psychologiczna

2023-12-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia psychologiczna) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1262KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 272KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 531KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe terapia logopedyczna

2023-12-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia logopedyczna) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1367KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 280KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 533KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe terapia pedagogiczna

2023-12-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia pedagogiczna) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1250KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 276KB)
 3. załacznik nr 2 (plik pdf 533KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe terapia neurologopedyczna

2023-12-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia neurologopedyczna) w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1359KB)
 2. załącznik nr 1 (plik pdf 273KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 533KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe

2023-12-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na udzielenie schronienia w 2024 roku na schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski w schronisku dla osób bezdomnych.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 2844KB)
 2. załacznik nr 1 (plik pdf 500KB)
 3. załącznik nr 2 (plik pdf 344KB)
 4. załącznik nr 3 (plik pdf 539KB)
 5. załącznik nr 4 (plik pdf 264KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

GRODZISKIE LATO SENIORA 2023

2023-11-08

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim w okresie od 1.04.2023 do 31.12.2023 roku realizuje projekt pt." GRODZISKIE LATO SENIORA 2023”. Partnerami w projekcie są Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz Seniorzy

 z Klubu Seniora PROMESSA. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Grodzisk Wielkopolski. W ramach projektu zaplanowano wyjazd studyjny do Sławy oraz wydanie kalendarza na 2024 rok .

Od 28.08.2023 do 1.09.2023 - 46 członków Klubu Seniora PROMESSA było uczestnikami wyjazdu studyjnego do Sławy. Miejscem docelowym grupy był Pensjonat Słoneczko. Serdeczność personelu, dobre warunki socjalne oraz smaczne posiłki podbiły serca Grodziszczan. Wyjazd studyjny obfitował w  aktywne formy rekreacji. Seniorzy z przewodnikiem zwiedzili Sławę i okolicę, byli gośćmi w Prywatnym Gospodarstwie Rybackim. Na spotkaniach przygotowanych i poprowadzonych przez Instruktorów Senioralnych uczestnicy wyjazdu mieli możliwość samodzielnie  wykonać  modne bransoletki ze sznurka. Własnoręcznie wykonane rękodzieła stały się dla Seniorów atrakcyjną pamiątką z pobytu w Sławie.

Czytaj całość artykułu "GRODZISKIE LATO SENIORA 2023"

1234567
Ikonka symbolizująca artykuł

Rusza ministerialny Program "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

2023-11-08
Logo flaga i godło PL - opieka wytchnieniowa 2024

Czy jesteś opiekunem niepełnosprawnego członka rodziny?

Czy prowadzisz z Nim wspólne gospodarstwo domowe?

Czy przebywasz z Nim stale w domu i pełnisz całodobową opiekę wobec Tej bliskiej osoby? Czy potrzebujesz chwili wytchnienia, oddechu od obowiązków?
Ministerialny Program Opieka Wytchnieniowa oferuje czasowe zastępstwo i odciążenie.

Program umożliwia bezpłatną pomoc innych opiekunów, dzięki którym znajdziesz czas na odpoczynek i zregenerowanie siły zgodnie z umówionym harmonogramem w formie dziennej (do 240 godzin w roku kalendarzowym) lub całodobowej (do 14 dni w roku).

Kto może skorzystać z programu?

Osoby pełnoletnie, które pełnią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (dziecko do 16 roku życia) lub znaczny stopień niepełnosprawności (osoba powyżej 16 roku życia).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania i wspólnego gospodarowania członka rodziny lub opiekuna z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Jak skorzystać z programu?

1. Skontaktuj się z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim tel. 61 227 12 05, 61 227 12 06, 61 227 12 07

2. Przedstaw pracownikowi socjalnemu swoją sytuację i zgłoś zainteresowanie skorzystaniem z programu

3.Złóż do 13.11.2023r kartę zgłoszeniową wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności członka rodziny (oryginał orzeczenia do wglądu) oraz klauzulą informacyjną RODO (wzory dostępne w załącznikach)

Liczba miejsc w programie jest ograniczona.

Złożenie karty zgłoszeniowej na świadczenie opieki wytchnieniowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem, jest zależnie od pozyskania dofinansowania na ten cel z Funduszu Solidarnościowego, dostępności środków, stopnia ograniczeń funkcjonalnych osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, stałego przebywania w domu osoby niepełnosprawnej nad którą sprawowana jest bezpośrednia opieka (pierwszeństwo dostępu).

Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

 1. karta zgłoszenia (plik pdf 192KB)
 2. program (plik pdf 312KB)
 3. klauzula informacyjna (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Światowy Dzień Cukrzycy

2023-11-03
123
Ikonka symbolizująca artykuł

Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza na zajęcia

2023-10-31
plakat 1plakat 2plakakt 3
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja CES

2023-10-19
dyniakotylion
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie

2023-10-02
plakat
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-00

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO