Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

Obowiązek Informacyjny - RODO

Data publikacji: 2020-02-12

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
- Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: ops@grodzisk.wlkp.pl
- Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Demichowicz, z którą można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@grodzisk.wlkp.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
- Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

Czytaj całość publikacji "Obowiązek Informacyjny - RODO"

Załączniki:

  1. oglna klauzula informacyjna (plik pdf 238KB)
  2. Pomoc w wychowywaniu dzieci 500+ - RODO (plik pdf 134KB)
  3. Świadczenia rodzinne - RODO (plik pdf 138KB)
  4. Obowiązek Informacyjny"Dobry Start" - RODO (plik pdf 130KB)