Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227 12 00
faks: (61) 227 12 19


Powiat: Grodzisk Wlkp.
województwo:wielkopolskie
NIP: 788 10 20146
godziny pracy: 7:00 - 15:00
e-mail: ops@grodzisk.wlkp.pl
Adres strony internetowej: www.grodziskwlkp.opsinfo.pl
Adres internetowy Biuletynu informacji Publicznej:

http://bip.grodzisk.wlkp.pl/m,504,osrodek-pomocy-spolecznej.html

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Wiesław Kasprzak - Pokój nr 11

Kompetencje: Dyrektor OPS, załatwianie indywidualnych spraw z zakresu działalności Ośrodka, w tym także wydawanie decyzji administracyjnych, odpowiedzialność za całokształt pracy Ośrodka, reprezentacja Ośrodka na zewnątrz.

Sekcja ekonomiczno-organizacyjna:- Pokój nr 12

Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej - Dorota Łakoma

Kompetencje: kierowanie i sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Ośrodka, pomoc w kierowaniu Ośrodkiem.

- Starszy inspektor - mgr Sebastian Wieczorek - obsługa finansowo - księgowa
- Inspektor - mgr Sława Nowak - obsługa finansowo - księgowa
- Inspektor - mgr Magdalena Tonder - realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych,stypendia, archiwizacja, dodatek energetyczny, zamówienia publiczne
- Referent -Kasjer - Katarzyna Cyraniak - Pokój nr 1
- Sprzątaczka - Aniela Rzanna

Sekretariat: - Pokój nr 10

- Inspektor - mgr Alicja Grzanowska

Radca prawny

Radca prawny - mgr Jacek Chorąziak

Sekcja Metodyczna:- Pokój nr 6 - 9

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Ewa Chróst

Kompetencje: Zastępca Dyrektora OPS, wydawanie decyzji administracyjnych, reprezentacja Ośrodka na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora OPS. Kierownik rejonowych pracowników socjalnych.

Rejonowi pracownicy socjalni:
- Specjalista pracy socjalnej - mgr Monika Bamber
- Pracownik socjalny - mgr Izabela Owsiana
- Pracownik Socjalny - mgr Natalia Hemmerling
- Pracownik Socjalny - Ewelina Baumann
- Starszy pracownik socjalny - mgr Ilona Kucharczak
- Pracownik socjalny - mgr Patryk Gogulski
- Specjalista pracy socjalnej - Hanna Słaba
Kompetencje: podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania potrzeb klientów oraz prowadzenia pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających, kompensacyjnych, profilaktycznych i promocyjnych.

Asystent rodziny

Asystent rodziny- mgr Małgorzata Strugała
Asystent rodziny- mgr Ireneusz Witek

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej: - Pokój nr 13

- Kierownik - mgr Agnieszka Rzepa

Pracownicy Sekcji Świadczeń:
- Inspektor - mgr Dagmara Perek

Kompetencje: terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania pomocy społecznej w formie pieniężnej, w naturze i w usługach opiekuńczych. Przygotowywanie sprawozdań.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych: - Pokój nr 2-4

- Kierownik - mgr Izabela Tadeusz

Pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych:

- Inspektor - mgr Iwona Beze
- Inspektor - mgr Daria Ryszewska
- Inspektor- mgr Joanna Strugała
- Inspektor -mgr Anna Sarnowska
- Starszy Inspektor -mgr Agnieszka Cielecka Brychcy
- Starszy Inspektor - mgr Aleksander Grzanowski

Kompetencje: terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji w sprawach Świadczeń Rodzinnych, przygotowanie list wypłat Świadczeń oraz sprawozdań. Prowadzenie komputerowej bazy danych.

Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Powstańców Chcieszyńskich 23f

- Kierownik -mgr Beata Głowacka


Pracownicy Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej:
- Referent - mgr Natalia Żaczek
- Konserwator - Paweł Boch
- Sprzątaczka - Zofia Janus

Zakres działania: organizacja czasu wolnego, rehabilitacja usprawniająca, punkt interwencji kryzysowej, siedziba organizacji pozarządowych.

Klub Seniora Promessa w Grodzisku Wielkopolskim ul. Powstańców Chcieszyńskich 23f

Kierownik  Klubu - Celina Woźniczak

Pracownicy Klubu Seniora Promessa

- Terapeuta zajęciowy- Magdalena Flisiewicz